joulukuu 23, 2018
Sosiaaliturvaa tulee uudistaa

Sosiaaliturvaa on uudistettava, jotta työn vastaanottamisesta tulee kannattavaa. Tämä voidaan toteuttaa matalan perustulon kautta. Tällöin perustulon rinnalla säilyisi vastikkeellisia tukimuotoja.

Kiivas keskustelu sosiaaliturvasta osoittaa, että yksimielisyyttä suunnasta ei ole. Suurimmissa puolueissa on sekä vastikkeellisen että vastikkeettoman turvan kannattajia. Uudistuksiin on silti ryhdyttävä. Työn vastaanottaminen tai yrittäjyyden aloittaminen ei saa olla kiinni liian jäykästä sosiaaliturvajärjestelmästä.

Perustulo voi olla ratkaisu moniin nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän haasteisiin. Vastikkeeton ja automatisoitu perustulo säästää turvajärjestelmän ylläpitoon liittyviä kustannuksia ja tekee työnteon sekä yrittäjyyden kannattavaksi.

En ymmärrä väitteitä perustulon kalleudesta. Perustuloa maksetaan jokaiselle tuloista riippumatta mutta kerätään verotuksen kautta pois valtaosalta sen saajista. Se on kallista vain teknisesti, koska rahan kierto valtion kautta lisääntyy.

Perustulon kaltainen lopputulos saadaan negatiivisen tuloveron kautta, joka ei ole nykyjärjestelmää kalliimpi edes teknisesti. On varsin sama, kumpi järjestelmistä valitaan. Sen sijaan ymmärrän väitteet perustulon passivoivasta vaikutuksesta. On riski, että korkea perustulo saattaisi vähentää työvoiman tarjontaa ja johtaa työmarkkinoilta syrjäytymiseen. Siksi avokätisimmät perustulon mallit on syytä hylätä.

Jokainen tuloton ja varaton on nykyjärjestelmässäkin oikeutettu vastikkeettomaan toimeentulotukeen, joka voi alentua, mikäli henkilö ei hae työtä.

Perustulon vastikkeettomuudessa ei ole mitään uutta. Jokainen tuloton ja varaton on nykyjärjestelmässäkin oikeutettu vastikkeettomaan toimeentulotukeen, joka voi alentua, mikäli henkilö ei hae työtä. Alennettunakin tämä etuus on usein noin 400 euroa. En näe hyviä perusteita, miksei tuollaista summaa voisi maksaa perustulon kautta kaikille. Rinnalla voisi säilyttää nykyisenkaltaiset vastikkeelliset ja harkinnanvaraiset tukimuodot nykyistä joustavampina.

Oma kokemukseni työvoimahallinnon työstä osoittaa, että työttömyysetuuden rinnalla maksettavat lisäkannustimet ovat toimivia. Moni työtön hakeutuu työllistymistä edistäviin palveluihin saadakseen työttömyysetuuden päälle 9 euron lisäkorvauksen.

Käyttökelpoinen työttömyysturvan malli voisi yhdistellä vastikkeetonta ja vastikkeellista turvaa. Se sisältäisi automatisoidun vähimmäisetuuden mutta kannustaisi hakeutumaan omaa tilannettaan edistävien palveluiden piiriin. Toivon, että tulevalla eduskunnalla on kykyä järjestelmää joustavoittaviin uudistuksiin. Ilman toimivaa sosiaaliturvaa emme saa työllisyysastetta sille tasolle, jota yhteisen hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää.

(Julkaistu Keskisuomalaisessa 21.12.2018)