Teemat

Kohti kestävää hyvinvointia

Kun puhumme taloudesta, niin puhumme yhteisestä hyvinvoinnistamme. Elinvoimainen talous on hyvinvointivaltion edellytys. Ilman korkeaa työllisyysastetta verotulot eivät riitä julkisten palveluiden rahoittamiseen. Leikkaukset ja verojen korotukset tuovat vain lyhytaikaista helpotusta tilanteeseen, mutta kostautuvat pitkässä juoksussa.

Elämme niukkuudessa ja talous asettaa reunaehdot hyvinvoinnillemme. Toimiva talous on edellytys sille, että diabetesta, reumaa tai masennusta sairastava saa mahdollisimman hyvän julkisen hoidon. Kuten myös sille, että jokainen lapsi saa laadukkaan kouluopetuksen. Talouden on oltava kestävää, jotta voimme ylläpitää hyvinvointia tulevaisudessakin.

Julkisten peruspalveluiden ja koulutuksen puolustaminen edellyttää toimia talouden valuuvikojen korjaamiseksi.

Väestön ikääntyminen haastaa hyvinvointivaltion rahoituksen. Jokaisen veroeuron käyttöä on mietittävä tarkoin, jotta verovarat palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan. Päättäjien on tehtävä vastuullisia sekä tulevaisuuteen suuntautuneita esityksiä julkisten varojen kohdentamisesta.

Haluan omalta osaltani tarjota toteuttamiskelpoisen ohjelman, joka hyödyntää taloustieteen tarjoamaa viisautta. Lähden siitä, että julkisten peruspalveluiden ja koulutuksen puolustaminen edellyttää toimia talouden valuuvikojen korjaamiseksi. Meidän on yhtälailla vastattava aikamme suurimpaan haasteesen, ilmastonmuutokseen. Aikaa on vähän ja toimet talouden kuntoon laittamiseksi on aloitettava pian.

Työ ja turva

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii jokaisen kykenevän työpanosta. Työnteon kannustimia on parannettava, jotta mahdollisimman moni on rahoittamassa järjestelmää.

Lue lisää

Vapaa yrittäjyys

Talouden elinvoima perustuu toimivalle ja monimuotoiselle markkinataloudelle. Markkinoita on vapautettava, jotta ahkeruus ja luovuus muuttuvat hyvinvoinniksi.

Lue lisää

Kestävä kasvu

Nykyinen luonnonvarojen käyttö ja saastuttaminen eivät ole kestävää. Taloutta on uudistettava, jotta hyvinvoinnin lisääntyminen tapahtuisi ympäristön kantokyvyn rajoissa.

Lue lisää